235 litrů

je roční spotřeba mléka
v ČR na 1 osobu